667 580 321

Leasing dla firm

Leasing dla firm

Więcej
Leasing dla osób prywatnych

Leasing dla osób prywatnych

Więcej

RODZAJE LEASINGU

Czym jest leasing operacyjny:

Najważniejsze cechy leasingu operacyjnego:

Pełna rata leasingowa, odsetkowa oraz kapitałowa, wliczają  się do kosztów uzyskania przychodu,

Środek trwały będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy przynajmniej na czas trwania umowy,

Amortyzacja przedmiotu zostaje po stronie leasingodawcy,

Po spłacie ostatniej raty leasingobiorca ma prawo decyzji o wykupie, za ustaloną na początku kwotę lub rezygnacji z leasingowanego przedmiotu,

Podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny w ratach razem z ratami leasingowymi.

Czym jest leasing finansowy –zwany kapitałowym?

Najważniejsze cechy leasingu finansowego:

Jedynie rata odsetkowa i koszty amortyzacji mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu,

Środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy a on sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych,

Ostatnia rata wpłacana przez leasingobiorcę jest równoznaczna z przejęciem przedmiotu leasingowanego na własność przez leasingobiorcę,

Podatek VAT należy zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytku.

Korzyści wynikające z finansowania w postaci leasingu:

§  Krótszy okres decyzyjny i czas uruchamiania finansowania w porównaniu z kredytami

§  Cała rata leasingu operacyjnego stanowi koszt uzyskania przychodu, a więc finansowanie poprzez leasing operacyjny sprzyja optymalizacji bieżącej podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

§  Leasing nie ogranicza korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwetycje, np. kredytu bankowego

§  Zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania włsnych środków

§  Leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego

Leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych, minimum formalności, uproszczona procedura